Logo

Algemene voorwaarden - Outdoors met Mayra

Aansprakelijkheid:

Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of beschadiging van uw eigendommen. Deelname aan de activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Uiterlijk een week voordat de activiteit begint zult u een lijst ontvangen met de benodigdheden die u zelf dient te regelen. Wij gaan er vanuit dat de deelnemer zelf zorg draagt voor deze materialen. 

Outdoors met Mayra draagt er zorg voor dat:

  • De materialen die tijdens de activiteit in bruikleen zijn aan de deelnemers veilig zijn en goed onderhouden. 
  • De aanwezige instructeur of instructrice ten alle tijde van de activiteit in het bezit is van een geldig EHBO bewijs.

Bruikleen materialen:

Outdoors met Mayra geeft u tijdens de activiteiten materialen in bruikleen. Mede hierdoor houden we  de omstandigheden veilig en weten we dat er betrouwbaar materiaal wordt gebruikt.
Indien de uitgeleende materialen, welke in eigendom zijn van Outdoors met Mayra opzettelijk worden beschadigd of vernield, wordt van de deelnemer verwacht deze te vergoeden of voor soortgelijk te vervangen.

Betalingsvoorwaarden:

Na ontvangst van de deelnemer zijn officiële inschrijving, sturen wij de deelnemer een factuur. 
Deze dient uiterlijk twee weken voor de activiteit waar de deelnemer zich voor inschrijft te zijn voldaan. Indien de deelnemer zich binnen de twee weken voor de activiteit inschrijft,
wordt er gevraagd de factuur binnen 2 dagen te voldoen. Indien ook na herinnering er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de deelnemer worden uitgeschreven van deelname.
Annulering kan tot 2 weken voor de datum van de activiteit.

Voor teruggave gelden de volgende regels:

  • Tot 4 weken van te voren: 100% teruggave van de kosten
  • Tot 2 weken van te voren: 50% teruggave van de kosten
  • Minder dan 2 weken van te voren: 0% teruggave van de kosten

Klachten:

Het liefste hebben wij natuurlijk geen klachten, maar het kan altijd voorkomen dat u ontevreden bent over iets. Bespreek dit eerst met de aanwezige instructeur.
Indien u er samen niet uitkomt kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen op onderstaand adres:
Outdoors met Mayra
Sint Hubertus 51
6713 JP Ede

Versie: 1.0.0 – 29 – 09 – 2020